Varför bör du kontakta mig?
 

Jag ska vara helt ärlig om det. Det finns tusentals programmerare och programvaruleverantörer. Många av dem kan mer om programmering än vad jag kan, de behärskar fler och mer avancerade tekniker, har fler prestigefyllda uppdrag bakom sig och en mer omfattande utbildning i systemering. Varför bör du då kontakta mig, en ensamföretagare, istället?

Svaret är att hos mig kan du få precis det du frågar efter, i utlovad tid och till rätt pris. Ett självklart påstående som du kan få höra från alla mina konkurrenter också, men låt mig förklara det närmare så förstår du vad som skiljer mig från många av de andra i min bransch.

Till att börja med så påstår jag inte att jag ägnar mig åt att utveckla företag. Jag utgår från att du själv känner ditt företag och din bransch. Du vet vilka verktyg ni behöver för att kunna arbeta effektivare. Mitt jobb är att skapa sådana verktyg åt er, ingenting annat.

När vi träffas kommer vi att prata om er verksamhet istället för att jag briljerar med att strö treställiga IT-förkortningar omkring mig. Du förklarar er teknik och era arbetsmetoder för mig. Jag kommer att sätta mig in i er verksamhet och använda min analytiska förmåga till att utgå från er verklighet och göra den programmeringsbar. Det kan jag göra därför att jag har mycket lätt för att sätta mig in i och förstå nya områden. Jag lär mig med tiden att prata med dig och dina kollegor på ert fackspråk samtidigt som jag undviker datatermerna. Det är inte alla programmerare som klarar av det.

Jämför gärna med Jan Carlzons uttryck från åttiotalet då han var chef för SAS: "Det finns flygbolag som flyger flygplan och det finns flygbolag som flyger passagerare". I många dataföretag står den egna tekniken i centrum. De pratar gärna om vilka redskap de själva använder och om hur de vill "utveckla" er. Hos mig står er verksamhet och era önskemål i centrum. Visual Basic och Access är kanske enkla redskap, men med dem tar jag er till er egen utvalda destination, inte till någon helt annan plats som jag själv tycker skulle vara roligare.

Därmed tror jag du förstår att jag siktar på en långsiktig affärsrelation. Du och dina kollegor kan hela tiden komma med nya önskemål och jag utvecklar då ert program vidare. Jag avråder er faktiskt från ett projekt som innebär att ingenting implementeras förrän varenda tänkbar funktion finns på plats. Sådana projekt blir nästan undantagslöst försenade och fördyrade. Låt oss istället börja med de viktigaste funktionerna. När de är på plats, efter en kort tid, är ni redan produktiva i en viss utsträckning. Sedan går vi vidare i den takt ni bestämmer. Det blir kanske aldrig helt färdigt men det blir hela tiden bättre. Ni får en mycket större kontroll över funktionerna och utvecklingen. Om en missuppfattning gör att det går åt fel håll kan ni snabbt styra mig rätt.

Naturligtvis kan jag också komplettera de program jag levererar med ordentliga hjälpfiler, manualer och utbildningspaket. De kommer att skrivas på snygg och korrekt svenska. Det är faktiskt inte många som behärskar skriftspråket särskilt väl. Det gör jag. Jag har även ett tillräckligt kunnande som utbildare och föreläsare för att också kunna genomföra själva utbildningen.

Jag läste en gång i en affärstidning att endast cirka tjugo procent av alla människor brukar lösa sina uppgifter i tid. Jag är en av dem. Visst, jag lyckas inte alltid men oftast. 

Jag tar ansvar för mina produkter och hjälper snabbt till med att lösa felaktigheter som visar sig med tiden. Det finns knappast något sådant som ett kundanpassat dataprogram som är helt felfritt vid leveransen. Jag gör naturligtvis mitt bästa när jag testar programmen före leverans. Ändå missar jag ibland ett och annat, precis som andra programmerare. Jag finns då nåbar på en telefon och skickar normalt en lösning med e-post inom någon timme. Ibland har det bara tagit några minuter och ofta kan vi lösa det direkt med muntliga instruktioner. 

Det blir billigare hos mig. Jag är kanske inte billigare per timme, jag ligger i nivå med de andra, men hos mig betalar ni bara för den faktiska arbetstiden då jag strukturerar, kodar, dokumenterar och utbildar. Ni kommer inte att behöva betala någon timtaxa för var och en av ett flertal inblandade som har ett samordningsmöte eller något liknande om ert projekt. Jag tar totalansvaret för hela projektet.

Fast pris? Löpande räkning? Projektanställning? På mitt eget kontor eller hos er? Jag är mycket flexibel när det gäller formerna för vårt samarbete.

Med vänliga hälsningar från Roslagen

Bengt Baldesten