Exempel på tidigare uppdrag.

   

Uppdragsgivare   Uppdrag
Programutveckling
Uponor Utveckling av en applikation för beräkning och utskrift av offerter för tre olika produktgrupper inom tappvatten- och kulvertsystem. Användaren matar in ingångsvärden om ett projekt. Utifrån dessa ingångsvärden utför programmet omfattande beräkningar och resultatet presenteras som en offert med priser. Utmatning, inklusive grafiska beskrivningar och skisser, erhålls på bildskärm och skrivare samt i RTF-filer. Programmet är tvåspråkigt, svenska och engelska, och innefattar två hjälpfiler, en på vardera språket. Det använder Microsoft Access filformat.
Svenska Cykelförbundet Utveckling av ett resultatrapporteringsprogram för cykeltävlingar. Det innefattar hela arbetskedjan, från inmatning av grundvärdena av en tävling till utskrift av resultatlistor. Registreringen av anmälningar underlättas genom att Svenska Cykelförbundets licensregister kan importeras. Det finns specialfunktioner som tar hand om t.ex. lottning. Utskrift av nummerlappar, med reklam, kan göras på ett speciellt vattenfast papper. Efter respektive tävling matas uppgifter om tider och placeringar in. Programmet beräknar då, med hänsyn till gällande tävlingsregler, sammanlagda tider, lagresultat, poäng och flera andra uppgifter. Utmatning kan ske på bildskärm och skrivare samt i filformaten TXT, RTF, HTM och XML. Programutvecklingen har bekostats av Svenska Cykelförbundet och det kan kostnadsfritt hämtas på SCF hemsida av alla tävlingsarrangörer.
Försvarsmaktens Internationella Kommando - SWEDINT Utveckling av en databasapplikation för att lagra de erfarenheter som görs vid de internationella fredsfrämjande operationerna. Projektet innefattar en sökmotor och möjligheter att utbyta data med andra användare. Erfarenheterna kan tas ut på skrivare samt i RTF-filer. 
Ekonomi
Adecco Adidas

Ekonomikonsult på uppdrag av bemanningsföretaget Adecco med placering vid Adidas svenska huvudkontor, främst för att ta hand om månadsrapporteringen till koncernledningen i Tyskland.
Kontorsbiten

Avstämning av kundreskontra, omfattande cirka 2,000 fakturor till slutkunder med koppling till motsvarande antal fakturor från leverantören. Upprättande och presentation av analyser av de siffror som avstämningen ledde fram till.

Översättning
Pagina

Översättning från engelska till svenska av boken "Sanera Windows".
Undervisning
Jönsson & Lepp Undervisning i Microsofts kurs "Mastering Microsoft Visual Basic 6 Fundamentals". Jönsson & Lepp heter numera Addskills.
Registerhantering/databehandling
Försvarshögskolan Databehandling av intervjusvar i ett forskningsprojekt om ledning av internationella fredsfrämjande operationer.